Üye Olmak İstiyorum


ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ:

   Dernek tüzünün 3. Maddesi hükmünce; Fiil ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
   Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.
   Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler                     :
Üyelik Başvuru Formu .....(indirmek için tıklayınız)
Kimlik Fotokopisi
1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Yukarıda ki belgeler ile birlikte Yönetim Kuruluna başvurmanız gerekmektedir.
Yön.Kur. Tel. No: 0 546 499 0316
FETHİYE
FARAD FREKANSLARI

Frekans  145.675
-600 Shift
Ton 88,5 Hz

Frekans 439.375
-7.600 Shift
Ton 88,5 Hz
Solar Durum