Band Planı

Tablo–1:  Amatör Radyo Band Planları

Band
(MHz)

Dalga
Boyu

Frekans Bandı

Tahsis  Durumu

Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama

Verici Çıkış Gücü

Verici PEP Gücü

İzin Verilen Belge Sınıfı

İzin Verilen Emisyon Tipi

0,1362200 m135.7-137.8 kHzS1 W5 WA ve BA1A,A1B
1,8160 m1810–1840 kHz
1840–1850 kHz
P
S
119 W30 WAA1A, J3E
3,580 m3500–3610 kHz
3610–3800 kHz
P
S
2975 W75 WA1A
A1B
A2A
A3C
F1A
F2B
F2A
H3E
J2A
J2B
J3C,J3E,R3E
740 m7000–7200 kHzP2,14
1030 m10100–10150 kHzS2,4,5100 W
1420 m14000–14250 kHz
14250–14350 kHz
P
P
2,3
3
400 W
1817 m18068–18168 kHzS1,3
2115 m21000–21150 kHz
21151–21450 kHz
P
P
2,3
3
2412 m24890–24990 kHzS1,2,3
3010 m28000–29700 kHzP2,3, 6,10,14A1A
A1B
A2A, A2B
A3C
A3F
C3F
F1A
F1B
F2A
F2B
F3E,F3F
G3E
H3E
J2A
J2B
J2C
J3E
J3F
R3E
506 m50–52 MHzS1,10,15
144–1462 m144–146 MHzP2,3,7,8, 10,13,1675 W400 WA-B-C
430.200–430.700MHzS
431.550–431.825 MHzS
430–44070 cm432,000–432,975 MHzS3,7,8,10,16
433.400–433.575 MHzS
435.000–437.975 MHzS
439.150–439.425 MHzS
130023 cm1240–1300 MHzS3,7, 8,10A-B
57006 cm5650–5670 MHz
5820–5850 MHz
S
S
3,12
100003 cm10450–10452 MHzS3
2400012 mm24000–24050 MHzP3,12
470006 mm47000–47200 MHzP3,12
750004 mm75500–76000 MHzP3
1420002 mm134000-136000 MHz
136000-142000 MHz
P
S
3


Not : 18 Temmuz 2009 Cumartesi, 27292 sayılı Resmi Gazete, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği, EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları, Tablo:1 olarak yayımlanmıştır.

Tablo–2:Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar

Karakter
Açıklama
(1) BirTürkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.
(2) İki3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak süretiyle kullanılabilecektir.
(3) ÜçBu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(4) DörtBu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir.
(5) BeşBu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.
(6) AltıF3E ve G3E emisyonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır.
(7) YediEl telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W'ı geçemeyecektir.
(8) SekizDünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(9) DokuzUluslararası Amatör DX kullanımıdır.
(10) OnBu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacaktır.
(11) OnbirJ3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.
(12) OnikiBu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz) cihazlarının   çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesi zorunludur.
(13) OnüçBu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W’ı geçemeyecektir.
(14) OndörtEğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.
(15) Onbeş50–52 MHz bandı Kurumdan  izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir.
(16) OnaltıC Sınıfı amatör telsizciler tarafından  144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında  verici çıkış gücü  5 W’ı geçmiyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.
(P)  Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci öncelikli çalışan servistir.
(S)İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı elektromanyetik girişimi kabul etmesi zorunlu olan servistir.


Not : 18 Temmuz 2009 Cumartesi, 27292 sayılı Resmi Gazete, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği, EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları, Tablo:2 olarak yayımlanmıştır.

Tablo–3:Emisyon Tipleri

Kısaltmalar
Emisyon Çeşidi
Band Genişliği

A1A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını.               

100 Hz

A1B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.           

100 Hz

A2A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.                               

2.1 kHz

A2B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını.                   

2.1 kHz

A3C

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil.               

3 kHz

A3F

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

10.5 MHz

C3F

Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.                   

7.25 MHz

F1A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.

304 Hz

F1B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

304 Hz

F2A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.              

1.42 kHz

F2B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.1.42 kHz

F3E

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.)    

16 kHz

F3F

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

G3E

Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.        (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği         6 kHz'dir.)

16 kHz

H3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.       

3 kHz

J2A

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.  

134 Hz

J2B

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

134 Hz

J3C

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil.

3 kHz

J3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını.           

3 kHz

J3F

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

R3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.

3 kHz

FETHİYE
FARAD FREKANSLARI

Frekans 439.375
-7.600 Shift
Ton 88,5 Hz


Frekans 439.375
-7.600 Shift
Ton 123 Hz

Frekans  145.675
-600 Shift
Ton 88,5 Hz
(Bakımda)
Solar Durum
Fox Elektronik

Fox Elektronik Haberleşme Sistemleri

Yeşilova Mahallesi, Zuhal Sokak,
No:4A/5 (K.4) Fox Plaza

KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

0212 599 0 369 
0539 858 56 45